Almåsa(9/12-19)


Styrelsen informerar :


Vattenavstängning :

Nu Vattenavstängning på Almåsa är planerad att påbörjas v.43.


OBS! GLÖM INTE ATT KOPPLA BORT TILLKOPPLINGEN MELLAN ER HUVUDKRAN OCH ER STUGA.Nya bygglovsavgifter på gång från Malmö Stad :


Nya bygglovsavgifter är på gång från Malmö Stad. Information om detta kommer på hemsidan och via Nyhetsbrev.


MVH

Styrelsen

Almåsa Fritidsby

Höst92015
Höst20171
Höst20173
Höst20174
Höst52015
Höst72015