Almåsa(7/10-19)


Styrelsen informerar :


Vattenavstängning :

Nu Vattenavstängning på Almåsa är planerad att påbörjas v.43.


OBS! GLÖM INTE ATT KOPPLA BORT TILLKOPPLINGEN MELLAN ER HUVUDKRAN OCH ER STUGA.Ris- & Greninsamling:

På prov har Styrelsen beslutat att ha ris-& greninsamling under hela september och oktober i år. Insamling sker där majbålet brukar vara bakom Gården och på E-området är det vid lekplatsen. Platserna kommer vara utmärkta.

MVH

Styrelsen

Almåsa Fritidsby

Höst92015
Höst20171
Höst20173
Höst20174
Höst52015
Höst72015