Bra att veta

Bra att veta :

 

 

Stugans byggnadsarea :

Får vara högst 40 kvm

Skärmtak utan inglasning :

Högst 15 kvm i anslutning till stugan. Inglasning kräver bygglov, om inglasning sker får ytterliggare skärmtak inte uppföras.

Inglasad veranda :

Får vara högst 12 kvm

Friggebod :

Kan vara uppdelat på flera byggnader som tillsammans är högst 15 kvm och med maxhöjd från mark till taknock 3 m. Ska vara friliggande och får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens medgivande

 

Växthus :

Räknas också till friggebod

Trädäck :

Andra byggda anordningar och hårdgjorda ytor bör uppta högst 1/10 av lottens yta.

 

Plank/Vindskydd :

Får uppföras enligt plan- och byggnadslagens regler i anslutning till stugan till en längd av max 3,6 m och höjd max 1,8 m samt inte närmare tomtgränsen än 4,5 m utan grannens medgivande.

 

Staket utmed gången :

Får vara högst 1,2 meter och skall bestå av trä

 

ROT-avdrag :

Skattereduktion kan medges för ROT-arbete som utförs i kolonistuga förutsatt att föreningens stadgar tillåter övernattning i stugan och att den är inrättad för bostadsändamål. För att skattereduktion ska kunna medges krävs att kolonistugeägaren lämnar ett intyg från koloniföreningens styrelse om att övernattning får ske i stugan. Intyget ska utföraren bifoga tillsammans med sin begäran om återbetalning.

 

Sand :

Finns att köpa hos vaktmästarna. En skottkärra kostar 30:-. En traktorskopa levererad till stugan kostar 300:-. Betalning sker hos vaktmästarna antingen kontant eller via Swish.

 

Släp till uthyrning :

Föreningen har ett släp som kan hyras för 100:-/3 timmar.

Bokning och betalning sker hos vaktmästarna antingen kontant eller via Swish.

 

Vitvaror :

När Ni byter ut Era vitvaror ansvarar Ni själva för bortforslingen. I nödfall kan vaktmästarna ta hand om uttjänta vitvaror mot en ersättning på 200:-.

Diskmaskin eller tvättmaskin får enligt Miljö & Hälsovårdsmyndigheten bara användas om de är kopplade så att spillvattnet rinner till den egna septiktanken.

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta : Webmaster