Information(15/3-17)
E-mail*

Få vårt Nyhetsbrev

Information :

Allmän information :

Almåsas mailadress :

almasa_fritidsby@telia.com

Almåsas postadress :

Almåsa Fritidsby

Box 1059

212 10 Malmö

Markavdelningens öppettider:

Torsdagar kl.09:00 – 12:00 samt 13:00 - 16:00, övriga dagar stängt.

Adress:

Stadshuset – Fastighetskontoret August Palms Plats1.

205 80 Malmö.

Tel. 040-34 18 23

Tömning av septiktankar

sker under särskilda veckor till olika områden se VA SYDS hemsida http://http://www.vasyd.se/Artiklar/Avfall/Koloni-tomning-avlopp

EXTRA TÖMNING

VA SYD utför även extra tömning utöver de schemalagda. Det beställer du hos vår kundservice mot en extra avgift.

Beroende på hur brådskande tömningen är kan den beställas:

1.Inom en vecka, under perioden 14/4 -10/10.

2.Inom ett dygn, under perioden 14/4 - 16/10.

Adressändring och

telefonnummer :

Måste anmälas omgående till expeditionen hos Almåsa fritidsby.

Container för grovsopor den 11/5 vid Gården :

Insamlingen är avsedd till de som inte har möjlighet att själv transportera bort sitt avfall. Inte tillåtet att komma med bil eller bil + släp för att lämna avfallet utan man får då köra till en återvinningsstation.

Ris och grenar :

Insamlingen är avsedd till de som inte har möjlighet att själv transportera bort sitt avfall. Inte tillåtet att komma med bil eller bil + släp för att lämna avfallet utan man får då köra till en återvinningsstation.

Viktig info :

 

- De gula kärrorna har blivit märkta med en varning om att när de påträffas olåsta plockas de in så att de inte försvinner eftersom de är ganska dyra att köpa in.

 

- Under vintertid kommer det inte ske någon halkbekämpning inom Almåsas område

Prisökningar :

 

From årsskiftet 2016/2017 görs vissa prishöjningar

 

Överlåtelser :

1200:- för både säljare och köpare.

 

Festlokalerna 1 dygn 2 dygn

Föreningshuset 700:- 1000:-

Gården 1000:- 1500:-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-11-06

TILLSYN

Den mörka hösten och vintern är här...

 

 

 

Malmö Kommun har informerat styrelsen om risken för att obehöriga flyttar in i kolonistugor som står tomma under vintern.

 

Styrelsen uppmanar därför kolonisterna till att kontrollera sina stugor lite oftare än brukligt, titta gärna till grannens stuga också.

 

Sker intrång skall polisanmälan göras omgående liksom anmälan till Styrelsens Ordförande Jörgen Freij tel 0709-54 63 02.

 

 

 

 

Styrelsen

Almåsa Fritidsby

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-08-21

1968-2018

 

Hej Kolonister!

 

1968 är den officiella starten för Almåsa fritidsby vilket innebär att vi firar 50-år 2018.

Tanken är att vi ska fira det med en fest i stil med vår 40-årsdag.

Tidningar och TV 4 har redan anmält sitt intresse att komma och bevaka.

Om årsmötet beslutar om detta så vill jag gärna ha sammansatt en grupp.

 

Om du är intresserad hör av dig till :

Sven-Inge 0707-360141 tel eller sms

 

Ungefärligt tidsschema

Under hösten 2015: uppstart

Årsmöte: 2016 beslut vilken nivå på festen

Sommar 2016-sommar 2017 kontinuerliga möten om mat underhållning etc. vara färdiga att boka sensommar 2017

 

På uppdrag styrelsen/Sven-Inge Rydh

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2015-06-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö stad

 

Miljöförvaltningen

2015-06-15

 

Till Almåsa koloniförening

 

Miljöförvaltningen besökte under sommaren 2014 er koloniförening och gjorde en undersökning med intervjuer hur vatten- och avloppsituationen ser ut i området. Miljöförvaltningen ville höra hur ni kolonister upplever hur vatten och avlopp fungerar.

 

Sammanfattningsvis kan vi på miljöförvaltningen säga att det som framkom under intervjuerna var att det finns problem med vattnet och avloppet. Många kolonister tyckte att vattnet smakar dåligt, att vattnet kan vara missfärgat och att det kan vara dåligt vattentryck. Många kolonister har problem med att avloppsvattnet i köksbrunnarna inte rinner undan. Det var också många som har problem med tömningsförfarandet. Många kolonister har problem med översvämning av kolonilotten eller grunden till stugan i samband med kraftigt regn. Det blev sammantaget bekräftat att VA-systemen inte fungerar tillräckligt.

 

Sedan hösten 2014 har Malmö stad och VA Syd tillsammans utrett lösningar för att förbättra vatten- och avloppssystemet i området. Utredningen pågår, men är i dagsläget inte riktigt klar. En juridisk utredning har tagits fram för att ser hur kolonisters rättigheter och skyldigheter vad gäller vatten och avlopp fungerar rent lagmässigt. Nu görs analys av konsekvenser ur teknisk och ekonomisk synvinkel kopplade till den juridiska utredningen. Det är VA Syd och fastighetskontoret som just nu arbetar med konsekvensanalys och vidare utredningar. Tjänstemän utreder fortsättningsvis under hösten 2015 och förhoppningsvis finns underlag till politiskt beslut innan årsskiftet 2015/16.

 

 

Någon ombyggnation eller förändringar av nuvarande vatten- och avloppsanläggning kommer inte att bli aktuella under 2015-2016.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-03-26

Bilkörning i gångarna

 

All onödig bilkörning i gångarna undanbedes vänligt men bestämt nu när bommarna har öppnat!

Vänligen respektera att man endast får köra i gångarna om man har väldigt tung eller skrymmande last som man behöver ta till sin stuga.

Övriga transporter hänvisas till lastvagnarna som finns vid varje bom på alla områden.

OBSERVERA!

Hastighetsbegränsningen i gångarna är endast 10 km/h.

Vänligen respektera detta för allas trivsel och säkerhet, tack!

 

Styrelsen

Almåsa Fritidsby

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utökade insatser från vaktbolaget på Almåsa Fritidsby :

 

2014-12-05

 

Almåsa Fritidsbys styrelse har begärt utökade insatser och ronderingar från vaktbolaget på området med omedelbar verkan pga ökat antal incidenter på området.

Beslutet gäller tillsvidare

 

 

 

 

Styrelsen

Almåsa Fritidsby

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Malmö stad

Fastighetskontoret

 

2014-10-31

 

INFORMATION

GRINDAR I SKYDDSPLANTERING

Vänligen förstör inte skyddsplanteringen på området genom att bygga genvägar och grindar i planteringen.

 

Tack på förhand!

 

Fastighetskontoret

Arrendeenheten

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fastighetstaxering för kolonistugor

Skatteverket har skickat ut blankett till koloniägare som köpt stuga före 27 augusti 2014.

Deklarationen är inget nytt men det är värdet som generellt har ökat samt att det är

många som använt sig av ROT-avdrag.

Därför vill nu Skatteverket registrera stugornas standard för att eventuellt komma med

en fastighetstaxering även för kolonistugor. Huvudregeln är att varje byggnad med ett

värde över 50.000 kr ska taxeras.

 

Frågorna i blanketten är inte gjorda för kolonistugor så många hör av sig ang sidan 2.

Här finns en lathund med vilka kryss som generellt gäller samtliga.

Övriga svar är naturligtvis upp till var och en.

Ta gärna en kopia på din blankett innan du skickar in den så vet du hur du ska fylla i nästa gång.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta : Webmaster