Valberedningen(9/4-18)
E-mail*

Få vårt Nyhetsbrev

Valberedningen :

 

Ledamöter

Sammankallande :

Bo Bergdahl(0708 - 97 74 09)

 

Medlemmar

Kim Jönsson (0704 - 91 37 19)

Kajsa Stridh

Nisida Husic(0707 - 68 71 63)

VAKANT

 

Om ni vill nominera någon för att vara med i styrelsen kan ni kontakta medlemmarna i valberedningen

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta : Webmaster