Vatten VA(24/4-19)

Vatten VA :

Vattenläckan på B-Området är nu lagad! 

2019-04-24


MVH Styrelsen/Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

Fastighetsavdelningen


2017-05-03

Viktig information angående läckage


Vid akuta vattenläckor / Jour

Telefontid : vardagar 16:00 - 07:00

samt helger dygnet runt

Telefon : 040 - 676 94 48


Kundcenter

Telefontid : vardagar 07:00 - 16:00

*OBS! NYTT NUMMER*Telefon : 040 - 34 10 00

(Gäller ENDAST vid läcka på kommunens ledning)

Vattenavstängning 8 – 9 maj

Datum

2017-05-03

Vår referens

Sanela Rizvo

Direkttelefon

040-34 18 00


För att dricksvattnet på Almåsa ska kunna hålla en god kvalitet, städas och skrubbas anläggningen invändigt en gång om året. I vanliga fall sker detta innan vattnet släpps på men i år har arbetet, som utförs av kommunteknik, blivit försenat. 


Arbetet med att städa Almåsas vattenanläggning startar måndag 8/5 kl 15:00 och beräknas vara avslutat tisdag 9/5 kl 15:00. 


Under denna tid kommer vattnet att vara avstängt.   


Observera att datum och tid för vattenavstängningen har ändrats för att stugområdet inte ska vara utan vatten under en helg, då många är i sina stugor.Vänliga hälsningar,

Team koloni och odling


Till Almåsa Koloniförening


Sedan hösten 2014 har Malmö stad och VA SYD tillsammans utrett lösningar för att förbättra vatten- och avloppssituationen i området. Dagens avloppssituation inom koloniområdet uppfyller inte gällande lagkrav och därför måste åtgärder vidtas.

Utredningen har intensifierats och förhoppningen är att det ska finnas ett politiskt beslut innan årsskiftet 2016/17. Förslaget är att ansluta Almåsa till det kommunalt spill- och dricksvattennätet.


Miljöförvaltningen vill därför starkt rekommendera alla kolonister att vänta med att installera nya avloppsanläggningar.


Miljöförvaltningen, fastighetskontoret och VA SYD har regelbunden kontakt med styrelsen på Almåsa koloniområde. All information kommer fortlöpande att förmedlas till dem.


Enligt uppdrag

David Lindsjö

Miljöinspektör

Miljöförvaltningen