Vatten VA(24/4-19)

Vatten VA :

Vattenavstängning : 

2019-10-07


Vattenavstängning på Almåsa påbörjas v.43


2017-05-03

Till Almåsa Koloniförening


Sedan hösten 2014 har Malmö stad och VA SYD tillsammans utrett lösningar för att förbättra vatten- och avloppssituationen i området. Dagens avloppssituation inom koloniområdet uppfyller inte gällande lagkrav och därför måste åtgärder vidtas.

Utredningen har intensifierats och förhoppningen är att det ska finnas ett politiskt beslut innan årsskiftet 2016/17. Förslaget är att ansluta Almåsa till det kommunalt spill- och dricksvattennätet.


Miljöförvaltningen vill därför starkt rekommendera alla kolonister att vänta med att installera nya avloppsanläggningar.


Miljöförvaltningen, fastighetskontoret och VA SYD har regelbunden kontakt med styrelsen på Almåsa koloniområde. All information kommer fortlöpande att förmedlas till dem.


Enligt uppdrag

David Lindsjö

Miljöinspektör

Miljöförvaltningen


Viktig information angående läckage


Vid akuta vattenläckor / Jour

Telefontid : vardagar 16:00 - 07:00

samt helger dygnet runt

Telefon : 040 - 676 94 48


Kundcenter

Telefontid : vardagar 07:00 - 16:00

*OBS! NYTT NUMMER*Telefon : 040 - 34 10 00

(Gäller ENDAST vid läcka på kommunens ledning)