Fullmakt Årsmöte
E-mail*

Få vårt Nyhetsbrev

Fullmakt Årsmöte/Halvårsmöte :

Utifall Du som stugägare inte har möjlighet att delta på Almåsas Års-/Halvårsmöte kan Du skriva ut nedanstående blankett samt fylla i uppgifterna som efterfrågas. Fullmakten berättigar då detta ombud att vara Din företrädare på Års-/Halvårsmötet.

Vänligen tänk på att Fullmakten måste vara korrekt ifylld för att vara giltig.

 

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta : Webmaster