HALVÅRSMÖTE

Nyhetsbrev :

Härmed kallas Almåsas kolonistugeägare till Halvårsmötet :


Datum : Torsdagen den 22/8

Tid : Kl.19:00

Plats : Almåsas dansbana


Vänligen kom i god tid för rösträkningens skull, tack. Om Ni ej har möjlighet att närvara och vill skicka ett ombud ombedes Ni skriva en fullmakt till ombudet. Fullmakt att skriva ut finns under fliken "Länkar" på hemsidan.

OBS! Inkomna motioner finns publicerade på huvudanslagstavlan vid Gården


MVH

Styrelsen

Almåsa Fritidsby