Almåsa(26/8-2021)

Styrelsen informerar :


Vattnet stängs på Cyklamengatan from den 6/9...

Entreprenörerna påbörjar grävning på cyklamengatan from den 6/9 varpå vattnet kommer stängas av på cyklamengatan.


UTÖKAD BEVAKNING PÅ ALMÅSA...

Styrelsen för Almåsa utökar omgående bevakningen på Almåsas parkeringar & områden med befintligt vaktbolag. Därutöver har Styrelsen tillsatt extra resurser för att utreda möjligheterna för tillstånd och kameraövervakning etc för att säkra upp Almåsa.


Eget ansvar och allmän hänsyn gäller för alla aktiviteter på Almåsa 


MVH

Styrelsen 

Almåsa Fritidsby

Almåsafrontbild
Gårdenbaksida
Minigolf
Flagga
Flaggor
Gård bak
Gård och bro
AlmåsaVingård
Almåsaskylt
Bron2
Damm1
Damm3
Dansbana2
Festlokalalmåsa1