Almåsa(2/12-2020)

Styrelsen informerar :


VA-ARBETET ÄR KLART FÖR INKOPPLING...

Arbetet med VA är nu klart för inkoppling på D-/E-området.

Vänligen läs mer detaljerad info om inkopplingen under fliken

VATTEN VA

här på hemsidan.


DRIVNING AV VILDSVIN PÅ ALMÅSA LÖRDAGEN DEN 5/12...

Lördagen den 5/12 på förmiddagen kommer jägare att driva vildsvin mellan Skabersjö och Almåsa utmed ån vid områdena A, B & C. Av säkerhets skäl ombedes obehöriga undvika promenader vid ån under denna tid, tack.MVH

Styrelsen 

Almåsa Fritidsby

Höst172015
Gaveldamm2016
Höst92015
Höst62015
Höst212015
Höst72015
Höst182015
Almåsalitebjörk2017
1a
4a
3a
Höst132015
Höst20172
Höst20173
Höst20175
Höst20171