Almåsa(21/9-2020)

Styrelsen informerar :


VATTENAVSTÄNGNING...

Vattenavstängningen på Almåsa påbörjas under v.43. Glöm inte att koppla från vattenslangarna från vattenposterna.


MÅNDAGEN DEN 2/11...


- Sopstationerna stängs

- Miljöstationerna stängs

- Bommarna låses

- Kompostvagnarna tas bort


- Det är mycket viktigt att inga vatten/avloppsinkopplingar sker förrän Styrelsen ger klartecken om detta! Om någon redan kopplat på sig MÅSTE dessa kopplas ur omgående!

MVH

Styrelsen 

Almåsa Fritidsby

Höst172015
Gaveldamm2016
Höst92015
Höst62015
Höst212015
Höst72015
Höst182015
Almåsalitebjörk2017
1a
4a
3a
Höst132015
Höst20172
Höst20173
Höst20175
Höst20171