Almåsa(28/3-2020)

Styrelsen informerar :OBS!


- Det är mycket viktigt att inga vatten/avloppsinkopplingar sker förrän Styrelsen ger klartecken om detta.


- Bommarna på Almåsa öppnas den 2/4-2020


- Vattenpåsläpp påbörjas i v.13(gäller ej D-/E-områdena)MVH

Styrelsen 

Almåsa Fritidsby

Höst92015
Höst20171
Höst20173
Höst20174
Höst52015
Höst72015