Almåsa(21/9-2020)

Styrelsen informerar :


VATTENAVSTÄNGNING...

Vattenavstängningen på Almåsa påbörjas under v.43. Glöm inte att koppla från vattenslangarna från vattenposterna.


MÅNDAGEN DEN 2/11...


- Sopstationerna stängs

- Miljöstationerna stängs

- Bommarna låses

- Kompostvagnarna tas bort


- Det är mycket viktigt att inga vatten/avloppsinkopplingar sker förrän Styrelsen ger klartecken om detta! Om någon redan kopplat på sig MÅSTE dessa kopplas ur omgående!

MVH

Styrelsen 

Almåsa Fritidsby

Almåsasten
Gaveldamm2016
Gård framsida
Gård bak
Gårdenbaksida
Gård och bro
Höst152015
Damm
Dansbana2