Valberedningen(9/4-18)

Valberedningen :


Ledamöter

Sammankallande :

Bo Bergdahl(0708 - 97 74 09)

     


Medlemmar

Bo Bergdahl(0708 - 97 74 09)

Kim Jönsson(0704 - 91 37 19)

Kajsa Stridh

Nisida Husic(0707 - 68 71 63)Om ni vill nominera någon för att vara med i styrelsen kan ni kontakta medlemmarna i valberedningen