Vatten VA(27/11-19)

Vatten VA :

2019-11-27


VATTEN & AVLOPP :

DEN 23/11 2019 VAR EN VIKTIG DAG I ALMÅSAS HISTORIA DÅ SKREVS AVTALET PÅ MELLAN MALMÖ KOMMUN OCH ALMÅSA FRITIDSBY .
TIDSPLANEN BLIR SOM TIDIGARE MEDDELATS. START KOMMER ATT BLI INOM KORT . AVTALET I SIN HELHET KOMMER ATT MEDDELAS SENARE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETTA GÄLLER FÖR E OCH D OMRÅDET

TORSDAGEN 28/11 KOMMER DÄR ATT LÄGGAS UT “PINNAR” PÅ ALLA TOMTER, DEN PINNEN SKA VAR OCH EN STUGÄGARE MARKERA FÖR ENTREPRENÖREN VAR DE VILL ATT INKOMMANDE LEDNING SKA LÄGGAS ( BARA EN INKOMMANDE PER TOMT)

DETTA SKA VARA GJORT INNAN DEN 15/12 2019 ÄR DET INTE MARKERAT NÄR ARBETET STARTAR SÅ KOMMER ENTREPENÖREN ATT LÄGGA DET PÅ

OBESTÄMD PLATS.

STYRELSEN KOMMER INTE ATT VARA BEHJÄLPLIG MED ATT BESTÄMMA VAR DET ÄR MEST LÄMPLIGT ATT SÄTTA “PINNEN”. VI KOMMER ATT FÖLJA UPP SÅ LÅNGT DET GÅR, ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT BLIR INFORMERADE, VÅR FÖRHOPPNING ÄR ATT ALLA HJÄLPS ÅT MED DETTA

LYCKA TILL STYRELSEN

2017-05-03

Till Almåsa Koloniförening


Sedan hösten 2014 har Malmö stad och VA SYD tillsammans utrett lösningar för att förbättra vatten- och avloppssituationen i området. Dagens avloppssituation inom koloniområdet uppfyller inte gällande lagkrav och därför måste åtgärder vidtas.

Utredningen har intensifierats och förhoppningen är att det ska finnas ett politiskt beslut innan årsskiftet 2016/17. Förslaget är att ansluta Almåsa till det kommunalt spill- och dricksvattennätet.


Miljöförvaltningen vill därför starkt rekommendera alla kolonister att vänta med att installera nya avloppsanläggningar.


Miljöförvaltningen, fastighetskontoret och VA SYD har regelbunden kontakt med styrelsen på Almåsa koloniområde. All information kommer fortlöpande att förmedlas till dem.


Enligt uppdrag

David Lindsjö

Miljöinspektör

Miljöförvaltningen


Viktig information angående läckage


Vid akuta vattenläckor / Jour

Telefontid : vardagar 16:00 - 07:00

samt helger dygnet runt

Telefon : 040 - 676 94 48


Kundcenter

Telefontid : vardagar 07:00 - 16:00

*OBS! NYTT NUMMER*Telefon : 040 - 34 10 00

(Gäller ENDAST vid läcka på kommunens ledning)