Rot&Rut

Rot & Rut :

Rot & Rut ansökan


Ansökan om Rot & Rutavdrag lämnas till Sven-Inge Rydh(0707 - 36 01 41) i Almåsas Styrelse


Uppgifter som ska finnas med vid ansökan är :


- Namn

- Personnummer

- Hemadress

- Tomtnummer

- Adress på Almåsa

- Fastighetsbeteckning(finns på arrendekontraktet)